وایت برد شیشه ای برای مدارس

وایت برد شیشه ای

وایت برد شیشه ای فانتزی و مدارس

تولید وایت برد شیشه ای فانتزی مخصوص ادارات و دفاتر می باشد که دلیل اصلی ان زیبا بخشیدن به دفاتر و کارایی بسار بالای ان می باشد. وایت برد شیشه ای فانتزی دارای ابعاد کوچک و رنگ های مختلف می باشد. وایت برد شیشه ای فانتزی از شیشه سکوریت ساخته شده است و طیقه نصب این وایت برد شیشه ای از طریق فلنچ می باشد. که دوام و مقاومت بالای داشته باشند.


وایت برد شیشه ای مدارس
این نوع وایت برد شیشه ای دارای ابعاد بزرگ می باشد و کوچک ترین سایز ان 150*90 می باشد و دارای سه سایز می باشد. این نوع وایت برد شیشه ای از شیشه سکوریت 6 میل ساخته شده است و این نوع وایت برد شیشه ای دارای تک رنگ سفید می باشد به یک دلیل این نوع وایت برد شیشه ای از تک رنگ درست می شود که بتوان از چهار رنگ اصلی در این نوع وایت برد شیشه ای استفاده کرد. وایت برد شیشه ای مداراس دارای دو نوع مغناطیسی و ساده هستند. که نوع وایت برد شیشه ای مغناطیسی بهترین نوع وایت برد شیشه ای برای مدارس می باشد. به این دلیل که در پشت وایت برد شیشه ای از ورق های وایت برد استفاده می شود که دوبینی رو به کمترین مقدار برساند.