چرا مطالب روی وایت برد نباید مدت زیادی بر روی آن بماند

تخته وایت برد

تخته وایت برد

چرا مطالب نوشته شده روی تخته وایت برد نباید مدت طولانی روی صفحه بماند؟

بدترین اتفاقی که میتواند عمر صفحه وایت برد را کوتاه و کوتاه تر کند و در برخی مراکز آموزشی بسیار هم رایج شده پاک نکردن و تمیز نکردن صفحه  وایت برد مغناطیسی پس اتمام کار آموزشی در پایان یک روز آموزشی است،

در واقع بسیار مرسوم شده که استاد روز بعد زحمت پاک کردن استاد روز قبل را میکشد و این قضیه روال عادی و روزمره خود را طی میکند و هیچ استادی بعد از اتمام کلاس خود خود صفحه تخته وایت برد مغناطیسی را پاک نمیکند.

وایت برد

تخته وایت برد

حال بیایم ببینیم با این سهل انگاری چه آسیب جدی به سطح تخته وایت برد وارد میکنیم

همه میدانیم که برای نوشتن روی تخته وایت برد مغناطیسی می‌بایست از ماژیک های وایت برد استفاده کرد و اگر از ماژیک غیر وایت برد استفاده نشود هم صفحه وایت برد پاک نمیشود هم به رنگ صفحه آسیب جدی میزند.

حال باید بدانیم فرق اساسی بین ماژیک های وایت برد با ماژیک های غیر وایت برد الکل موجود در ماژیک های وایت بردیست.

همگی هم آگاه هستیم که ماده الکل خیلی سریع تبخیر شده یا بطور عامیانه میپرد.

پس باید بدانیم با پاک نکردن سریع صفحه وایت برد پس از اتمام کار آموزشی و ماندن نوشته ها روی صفحه وایت برد باعث میشود الکل موجود در ماژیک پریده و ماژیک عملا تا حدود زیادی به ماژیک غیر وایت برد تبدیل شده و سطح تخته وایت برد مغناطیسی را به مرور از بین میبرد و باعث میشود که دیگرصفحه وایت برد ما مثل قبل پاک نشود و رد ماژیک روی آن بماند و در واقع عمر تخته وایت برد را به پایان برساند.

پس بدانیم بهترین راه نگهداری از صفحه  وایت برد مغناطیسی برای طول عمر هر چه بیشتر نماندن نوشته ها برای مدت طولانی روی آن است و این اطمینان به شما کاربران گرامی داده میشود با این راه بسیار ساده و بی هزینه میتوانید حداقل ۳سال به طول عمر صفحه  وایت برد خود بی افزایید.

اگر مطالب مدت زیادی روی تخته وایت برد بماند ممکن است دیگر هیچ وقت به اندازه روز اول شفافیت و درخشش اولیه را نداشته باشد

منبع : سئو 

جهت مشاوره و خرید با کارشناسان بخش فروش تماس بگیرید